Stomatologia
Medycyna estetyczna

Diagnostyka

Przegląd specjalistyczny
45-60 minutowe, wysokospecjalistyczne badanie jamy ustnej wykonywane przy użyciu mikroskopu i kamery wewnątrzustnej z wykonaniem cyfrowych zdjęć stomatologicznych oraz ewentualnym wykonaniem cyfrowego skanu 3D. Ocena potrzeb stomatologicznych i konieczności wykonania dodatkowej diagnostyki. Prezentacja wykonanych ujęć na monitorach. Przygotowanie i omówienie diagramu badania oraz wstępnego planu leczenia.
200 zł
Konsultacja specjalistyczna
Badanie wybranej okolicy, ocena wysokospecjalistyczna określonego przypadku i zasadności wykonania danych procedur medycznych, prezentacja ujęć i wyników badań na monitorze.
200 - 300 zł
Specjalistyczna konsultacja protetyczna lub implantoprotetyczna
Wysokospecjalistyczna konsultacja wykonana przez lekarza protetyka, bądź zsynchronizowana tj. wykonana równolegle przez lekarza protetyka i implantologa, oceniająca zasadność i zakres przeprowadzenia procedur protetycznych, chirurgicznych lub implantologicznych. Podsumowaniem tej konsultacji jest prezentacja planu leczenia tj. szczegółowe omówienie poszczególnych etapów procesu leczenia oraz kosztów proponowanych rozwiązań. Cena konsultacji nie zawiera wykonania ewentualnych badań dodatkowych tj. tomografii komputerowej, specjalistycznych zdjęć twarzy i uśmiechu (tzw. status foto) czy technicznych modeli diagnostycznych.
300 - 400 zł
RVG
Tzw. zdjęcie punktowe, wykonywane innowacyjną techniką, redukującą promieniowanie RTG aż do 90%. Projekcja wykonywana bezpośrednio na fotelu, w trakcie trwania zabiegu. Możliwość otrzymania kopii na nośniku cyfrowym.
80 zł
OPG
Tzw. zdjęcie panoramiczne, ukazujące wszystkie zęby szczęki i żuchwy wraz z otaczającą je kością. Umożliwia ocenę niewidocznych w badaniu wewnątrzustnym struktur. Możliwość otrzymania kopii na nośniku cyfrowym.
150 zł
CBCT
Trójwymiarowe badanie radiologiczne przy użyciu tomografu komputerowego, obejmujące zaznaczoną okolicę. Możliwość otrzymania kopii badania na nośniku cyfrowym.
Punktowe
300 zł
Łuk lub 1/2
450 zł
Całość
600 zł

Stomatologia zachowawcza

Odbudowa kompozytowa
Wypełnienie materiałem złożonym Enamel Bio, odzwierciedlające jego anatomiczny kształt i kolor, przeprowadzane w znieczuleniu podanym metodą elektroniczną oraz w powiększeniu mikroskopu i izolacji koferdamu. Cena jest uzależniona od rozległości ubytku:
Odbudowa przyszyjkowa
350 - 500 zł
Mała
400 - 600 zł
Średnia
450 - 700 zł
Duża
500 - 800 zł
Leczenie nadwrażliwości
Zabezpieczenie preparatami o wysokim stężeniu fluoru.
300 zł
Opatrunek
Zabezpieczenie materiałem tymczasowym, uwalniającym fluor, który wzmacnia tkanki zęba.
350-500 zł

Stomatologia dziecięca

Adaptacja wraz z przeglądem
Wprowadzenie małego pacjenta w tematykę leczenia stomatologicznego. Wykonanie badania jamy ustnej przy użyciu kamery wewnątrzustnej wraz z oceną potrzeb stomatologicznych, omówieniem profilaktyki próchnicy i ewentualnych wad zgryzu oraz rekomendacje w tym zakresie.
350 - 400 zł
Kolejny przegląd
Opcja dla małych pacjentów, którzy byli już naszymi pacjentami. Wykonanie badania jamy ustnej przy użyciu kamery wewnątrzustnej, mikroskopu wraz z omówieniem diagramu przeglądu.
200 zł
Kompozytowa odbudowa zęba mlecznego
Leczenie próchnicy z założeniem kolorowego wypełnienia Twinky Star. Kolory wybiera mały pacjent. Cena jest uzależniona od wielkości ubytku.
300 - 450 zł
Leczenie kanałowe zęba mlecznego z odbudową
Procedura pozwalająca na zachowanie zęba mlecznego dotkniętego zaawansowanym procesem próchnicowym wraz z rekonstrukcją części koronowej aż do momentu wymiany na ząb stały.
700 - 1200 zł
Ekstrakcja zęba mlecznego
Usunięcie zęba w znieczuleniu miejscowym podanym metodą elektroniczną.
350 - 500 zł
Lakowanie bruzd
Zabezpieczenie zęba przed rozwojem próchnicy przy użyciu laku szczelinowego.
250 - 350 zł
Opatrunek w zębie mlecznym
Zabezpieczenie zęba przed dalszym rozwojem próchnicy przy użyciu materiału tymczasowego.
300 - 400 zł

Leczenie kanałowe pod mikroskopem (endodoncja)

Pierwotne leczenie kanałowe, tzw. "endo"
Leczenie endodontyczne chorób miazgi zębów i ich powikłań w znieczuleniu podanym metodą elektroniczną, w powiększeniu mikroskopu z wykorzystaniem toru wizyjnego oraz izolacji koferdamu, przy użyciu fleksyjnych narzędzi maszynowych. Cena uzależniona jest od ilości kanałów i złożoności systemu endodontycznego. Koszt leczenia endodontycznego jest ustalany w planie leczenia.
Jednokanałowe siekacze i kły
1200 - 1600 zł
Dwukanałowe siekacze, kły i przedtrzonowce
1400 - 1800 zł
Trójkanałowe przedtrzonowce, trzonowce
1700 - 2100 zł
Czterokanałowe
1900 - 2400 zł
Wieloproblemowe, ciężkie „endo” realizowane przez EndoMastera
wycena indywidualna
Powtórne leczenie endodontyczne, tzw. "reendo"
Leczenie powikłań powstałych podczas pierwotnej terapii endodontycznej, odbywające się w znieczuleniu podanym metodą elektroniczną, w powiększeniu mikroskopu z wykorzystaniem toru wizyjnego oraz izolacji koferdamu, przy użyciu fleksyjnych narzędzi maszynowych. Cena uzależniona jest od ilości kanałów i złożoności systemu endodontycznego, ustalana w planie leczenia.
Jednokanałowe siekacze i kły
1400 - 1800 zł
Dwukanałowe siekacze, kły i przedtrzonowce
1600 - 2000 zł
Trójkanałowe przedtrzonowce, trzonowce
2000 - 2500 zł
Czterokanałowe
2300 - 2800 zł
Wieloproblemowe, ciężkie „reendo” realizowane przez EndoMastera
wycena indywidualna
Usunięcie złamanego narzędzia, bypass
Wykonanie dostępu do zablokowanej części kanału, w powiększeniu mikroskopu z wykorzystaniem toru wizyjnego oraz narzędzi ultradźwiękowych lub ręcznych, w celu umożliwienia przeprowadzenia skutecznej terapii endodontycznej.
600 - 900 zł
Zamknięcie perforacji
Leczenie przerwania ciągłości struktury kanału.
500 - 700 zł

Periodontologia

Kiretaż
Oczyszczanie patologicznych kieszonek dziąsłowych ze złogów i ziarniny zapalnej, przeprowadzane w znieczuleniu miejscowym i w powiększeniu mikroskopu.
Cały łuk
650 - 850 zł
Kwadrant
450 - 600 zł
Płukanie kieszonek z założeniem leku
Irygacja patologicznych kieszonek dziąsłowych z założeniem leku.
300 zł
Szynowanie rozchwianych zębów
Unieruchomienie rozchwianych zębów przy zastosowaniu szyny z włókna szklanego.
Szynowanie trzech rozchwianych zębów (3 punkty)
1050 zł
Każdy kolejny punkt
350 zł

Protetyka

Wkład koronowo-korzeniowy
Konstrukcja protetyczna odbudowująca zrąb zęba, osadzona w kanale korzeniowym, umożliwiająca wykonanie korony protetycznej. Cena ustalana jest indywidualnie z uwagi na stosowanie wysoko biozgodnych stopów złota.
950 - 1200 zł + koszt wagi złota
Onlay/overlay/endokorona
Rekonstrukcja odtwarzająca anatomię zęba i chroniąca przed urazem zgryzowym.
2100 - 2900 zł
Licówka ceramiczna
Odtwarza wargowe, widoczne w uśmiechu powierzchnie zębów.
2500 - 3000 zł
Korona / pkt w moście
Ceramiczna odbudowa utraconych tkanek, osadzona na własnym zębie.
2500 - 3000 zł
Korona na implancie
Ceramiczna odbudowa utraconych tkanek twardych, osadzona na wszczepie śródkostnym.
3400 - 4900 zł
Korona tymczasowa na implancie (frezowana)
Cyfrowo projektowane, frezowane uzupełnienie tymczasowe, zabezpieczające pacjenta estetycznie i funkcjonalnie, osadzona na implancie.
1700 zł
Korona tymczasowa wykonana laboratoryjnie
Cyfrowo projektowane, frezowane uzupełnienie tymczasowe, zabezpieczające pacjenta estetycznie i funkcjonalnie.
500-700 zł
Korona tymczasowa
Uzupełnienie tymczasowa osadzona na zębie własnym wykonana z polimeru bezpośrednio w gabinecie
400-600 zł
Bonding - Odbudowa z materiału złożonego.
Wysokoestetyczna konstrukcja w odcinku przednim odtwarzająca utracone tkanki i przywracającą anatomiczny kształt i kolor zęba.
700-1300 zł
Proteza szkieletowa
Ruchome uzupełnienia protetyczne, rekonstruujące częściowe braki w uzębieniu.
3600 - 4000 zł

Profilaktyka

Higienizacja
Pakiety zabiegów higienizacyjnych z wykorzystaniem piaskarki Air Flow ONE oraz skalera ultradźwiękowego Dentsply Sirona przeprowadzony w powiększeniu mikroskopu operacyjnego zgodnie z protokołem GBT wraz prezentacją pacjentowi efektu na 3 sesjach zdjęć międzyzabiegowych, w tym z wybarwieniem płytki nazębnej. Dodatkowo instruktaż dot. ewentualnej korekty nawyków codziennej higieny wraz z dopasowaniem ewentualnych preparatów/szczoteczek. Pakiet VERDE GBT PLUS.
Piaskowanie + fluoryzacja + instruktaż
350 - 500 zł
Piaskowanie + skaling + instruktaż
350 - 550 zł
Piaskowanie + skaling + fluoryzacja + instruktaż
450 - 600 zł
Pakiet pełnej, mikroskopowej higienizacji jamy ustnej - VERD GBT PLUS w opcji jak powyżej, jednakże dla STAŁYCH PACJENTÓW. Warunkiem zastosowania ceny jest wykonanie zabiegu higienizacji nie później, niż w ciągu 9 miesięcy od poprzedniej higeinizacji.
Pełna higienizacja dla stałych pacjentów
450 zł
W przypadku dużych, nawarstwionych złogów kamienia i osadu lub stanów zapalnych dziąsła może być wymagany dodatkowy zabieg higienizacyjny na kolejnej wizycie.
Dodatkowa higienizacja
250 - 350 zł

Wybielanie zębów

Gabinetowe
Wybielanie z wykorzystaniem preparatu na bazie nadtlenku wodoru aktywowanego laserem diodowym PRO SMILE.
1200 zł
Nakładkowe
Wybielanie przy pomocy indywidualnie wykonanych szyn, przy użyciu preparatu z nadtlenkiem karbamidu (4 strzykawki, wystarczające na 2 tygodnie tj. na pełną kurację).
1400 zł
Hybrydowe (gabinetowo - nakładkowe)
Połączenie dwóch metod wybielania. Pierwszy etap w gabinecie z użyciem lasera, kontynuacja wybielania z wykorzystaniem indywidualnych nakładek.
2200 zł

Chirurgia stomatologiczna

Ekstrakcja
Minimalnie inwazyjne usunięcie zęba w znieczuleniu elektronicznym.
500 - 700 zł
Ekstrakcja zęba mądrości
Minimalnie inwazyjne usunięcie zęba mądrości w znieczuleniu elektronicznym.
600 - 1200 zł
Ekstrakcja + dłutowanie zęba chirurgiczne
Chirurgiczne usunięcie zęba, wykonane w znieczuleniu elektronicznym.
600 - 1200 zł
Ekstrakcja + dłutowanie zęba mądrości
Chirurgiczne usunięcie zęba mądrości, wykonane w znieczuleniu elektronicznym.
800 - 1500 zł
Ekstrakcja + zamknięcie zatoki
Chirurgiczne usunięcie zęba , wykonane w znieczuleniu elektronicznym połączone wraz z wykonaniem mikrochirurgicznej plastyki połączenia ustno-zatokowego.
1600 - 2000 zł
Ekstrakcja zęba o skomplikowanej sytuacji anatomicznej
Chirurgiczne usunięcie zęba o skomplikowanej sytuacji anatomicznej (zęby częściowo lub całkowicie zatrzymane, zęby w bliskim sąsiedztwie kanału nerwowego żuchwy, tętnicy, nerwów itp.), wykonane w znieczuleniu elektronicznym z założeniem kolagenu i szwów
1000 - 2500 zł
Zaopatrzenie rany poekstrakcyjnej
Założenie szwów lub kolagenu na ranę poekstrakcyjną w przypadku takiej konieczności klinicznej.
50 - 150 zł
Podcięcie wędzidełka (laserowe lub klasyczne)
Zabieg wykonywany przy użycia lasera diodowego, w znieczuleniu miejscowym bez konieczności zakładania szwów.
550 - 850 zł
Wszczepienie implantu
Odtworzenie korzenia brakującego zęba przy pomocy najwyższej jakości, tytanowego, biozgodnego wszczepu śródkostnego, który idealnie współintegruje się z organizmem człowieka, zabezpiecza strukturę kostną oraz stanowi podstawę do przyszłej odbudowy protetycznej.
2500 - 3500 zł
Mikrochirurgiczna resekcja wierzchołka korzenia
Zabieg odcięcia wierzchołka korzenia wykonywany w powiększeniu mikroskopu, z wykorzystaniem biozgodnych materiałów.
2500 - 4000 zł
Konsultacja z medycyny estetycznej
Konsultacja specjalisty medycyny estetycznej obejmująca oszacowanie potrzeb estetycznych pacjenta wraz z zaproponowaniem odpowiednich zabiegów. W przypadku skorzystania z zabiegu podczas tej samej wizyty, kwota nie jest doliczana.
200 zł
Wygładzanie zmarszczek
Zabieg z wykorzystaniem iniekcji botuliny tzw. botoksu lub ABO liquid tzw. płynnego botoksu. Polega na zablokowaniu możliwości kurczenia się mięśni, odpowiedzialnych za powstawanie zmarszczek mimicznych.
1 okolica
650 zł
2 okolice
1000 zł
3 okolice
1350 zł
Uśmiech dziąsłowy (tzw. gummy smile)
600 zł
Lip flip
500 zł
Brukowana broda
500 zł
Zmarszczki królicze (tzw. bunny lines)
400 zł
Zmarszczki palacza
400 zł
Relaksacja obniżaczy kątów ust
500 zł
Szyja (obręcze Wenus)
1000 zł
Leczenie nadpotliwości
Zabieg z wykorzystaniem iniekcji botuliny. Polega na zablokowaniu aktywności gruczołów potowych.
Pachy
1500 - 1700 zł
Dłonie
1600 zł
Stopy
1700 zł
Leczenie bruksizmu
Zabieg z wykorzystaniem iniekcji botuliny. Polega na osłabieniu siły kurczenia się mięśni żwaczy.
1500 zł
Wypełnianie zmarszczek, modelowanie ust oraz rysów twarzy
Odbudowa objętości tkanek lub ich modelowanie za pomocą wypełniaczy na bazie kwasu hialuronowego w celu uzyskania optymalnego efektu estetycznego.
Usta
Efekt pełniejszych, wygładzonych, jędrnych ust.
1400 zł/1 ml
Linie marionetki
Efekt wygładzenia danej okolicy.
1200 zł/1 ml
Bruzdy nosowo wargowe
Wypełnienie
1200 zł/1 ml
Wolumetria policzków
Odtworzenie objętości policzków
1200 zł/1 ml
2200 zł/2 ml
Modelowanie linii żuchwy
Wyrównanie przebiegu linii żuchwy
1200 zł/1 ml
Modelowanie brody
Wypełnienie tej okolicy, przywraca proporcje twarzy
1200 zł/1 ml
2200 zł/2 ml
Wypełnienie skroni
Odtworzenie utraconej objętości tej okolicy
1200 zł/1 ml
Wypełnienie doliny łez
Efekt wygładzenia zmarszczek oraz redukcji cieni pod oczami.
1300 zł/1 ml
Hialuronidaza
Leczenie powikłań powstałych podczas zabiegów z wykorzystaniem sieciowanego kwasu hialuronowego.
700 - 2700 zł
Osocze bogatopłytkowe (tzw. wampirzy lifting)
Intensywna regeneracja skóry polegająca na podaniu w jej głąb frakcji osocza otrzymanego po odwirowaniu pobranej krwi pacjenta.
Twarz
700 zł
Twarz, szyja
850 zł
Twarz, szyja, dekolt
1000 zł
Leczenie nadmiernego wypadania włosów
700 zł
Intensywna regeneracja skóry polegająca na podaniu w jej głąb frakcji osocza otrzymanego po odwirowaniu pobranej krwi pacjenta z wykorzystaniem specjalistycznych zestawów PRP.
Twarz
800 zł
Twarz, szyja
1000 zł
Twarz, szyja, dekolt
1200 zł
Leczenie nadmiernego wypadania włosów
800 zł
Leczenie nadmiernego wypadania włosów DR. CYJ
Podawanie metodą mezoterapii igłowej, peptydowego koktajlu w głąb skóry, poprawiającego jej kondycję oraz stymulującego wzrost nowych włosów. Terapia jest prowadzona w oparciu o opatentowany preparat DR. CYJ.
850 zł
Stymulatory tkankowe
Zabiegi z użyciem preparatów nasilających syntezę kolagenu, mających intensywne działanie antyoksydacyjne, anti-agingowe lub nawilżające.
Sculptra (kwas L-polimlekowy) – najsilniejszy stymulator syntezy kolagenu poprawiający wygląd wiotkiej skóry dając efekt jej zagęszczenia.
2200 zł/1 amp
4200 zł/2 amp
PhillArt eye– zabieg z wykorzystaniem preparatu na bazie polinukleotydów mający za zadanie zrewitalizowanie i nawilżenie delikatnej skóry wokół oczu.
1100 zł
PhillArt - zabieg z wykorzystaniem preparatu na bazie polinukleotydów mający za zadanie zrewitalizowanie i nawilżenie skóry twarzy, szyi, dekoltu lub dłoni.
1100 zł
Skinbooster Vital - zabieg głęboko nawilżający i rewitalizujący z wykorzystaniem preparatu stabilizowanego kwasu hialuronowego, pobudza produkcję kolagenu, przywraca elastyczność i jędrność skóry oraz likwiduje fotouszkodzenia.
750 zł
Skinbooster Vital Light – zabieg z wykorzystaniem preparatu stabilizowanego kwasu hialuronowego dedykowany pacjentom o młodszej lub delikatniejszej skórze, który nawilża, odświeża, wygładza i redukuje jej drobne niedoskonałości.
750 zł
Mezoterapia igłowa
Podawanie w głąb skóry właściwej koktajli poprawiających jej kondycję, poziom nawilżenia oraz stymulujące procesy regeneracyjne.
Neauvia Hydro Delux
1 okolica – np. twarz, szyja, dekolt lub dłonie
500 - 700 zł
2 okolice – np. twarz + szyja
800 - 1200 zł
3 okolice – np. twarz + szyja + dekolt
1100 - 1500 zł
Pakiet 3x1 okolica – np. twarz, szyja, dekolt, owłosiona skóra głowy, okolice oczu lub dłonie - na pakiet składają się 3 zabiegi danej okolicy wykonywane w serii (co 2-3 tygodnie).
1300 - 1800 zł
Pakiet 3x2 okolice – np. twarz + szyja - na pakiet składają się 3 zabiegi danej okolicy wykonywane w serii (co 2-3 tygodnie).
1900 - 2800 zł
Pakiet 3x3 okolice – np. twarz + szyja + dekolt - na pakiet składają się 3 zabiegi danej okolicy wykonywane w serii (co 2-3 tygodnie).
2500 - 3300 zł
M-HA 10
Rewitalizacja ust i okolicy okołoustnej
550 zł
Peelingi medyczne
Zabiegi polegające na złuszczeniu wierzchniej warstwy skóry wraz ze stymulacją jej odnowy komórkowej, wykonywane w celu poprawy jej napięcia, kolorytu oraz grubości przy użyciu preparatów na bazie kwasów.
PRX T 33 - innowacyjny zabieg chemicznej biorewitalizacji skóry, wykorzystywany do poprawy jej jędrności, rozjaśnienia, likwidacji rozstępów i blizn, a także w walce ze skutkami starzenia się skóry.
Twarz
350 zł
Twarz, szyja
400 zł
Twarz, szyja, dekolt
450 zł
Dłonie
350 zł
RETIX.C Retibooster - profesjonalna wielokierunkowa terapia odmładzająca i regenerująca, na twarz, szyję i dekolt, zapewniająca odbudowę skóry na poziomie komórkowym. Możliwość wzmocnienia efektu przy pomocy R.Pena tj. urządzenia do mezoterapii mikroigłowej. Zaleca się 3 sesje w odstępach miesiąca.
Twarz, szyja
450 zł
Twarz z mezoterapią mikroigłową
550 zł
Twarz, szyja, dekolt
650 zł
Twarz, szyja, dekolt z mezoterapią mikroigłową
750 zł
RETIX.C EYE plus- idealna terapia anti-aging na skórę okolicy oczu, która intensywnie ją nawilża, wygładza i rozświetla. Możliwość wzmocnienia efektu przy pomocy R.PENA tj. mezoterapii mikroigłowej. Zaleca się serię minimum 3 zabiegów w odstępach co najmniej 10 dni.
Peeling z maską
350 zł
Peeling z maską i mezoterapią mikroigłową
400 zł
RETIX.C GLOW - rozświetlający peeling kwasowy do rewitalizacji skóry, zapewnia natychmiastowy efekt w postaci napiętej, aksamitnej skóry o wyrównanym kolorycie. Tzw. zabieg „bankietowy”. Zaleca się serię 3 sesji w odstępach 10-14 dni.
200 zł
Akceptowane rodzaje płatności
Karta płatnicza
Gotówka
Mediraty
Verde Clinic

  Umów wizytę

  Jeżeli jesteś zainteresowany, napisz do nas w celu umówienia wizyty. Skontaktujemy się z Tobą, aby ustalić dogodny termin.

  Preferowana forma kontaktu: telefonwiadomość email

  Oferty specjalne

  Regularna profilaktyka

  Zyskaj zawsze zdrowe i estetyczne zęby, korzystając z atrakcyjnego cenowo pakietu ponownej higienizacji jamy ustnej.

  Vouchery na usługi w VC

  Zdrowie jest najważniejsze! Podaruj bliskim voucher podarunkowy na wybrany zabieg dostępny w ofercie naszej kliniki.

  Poznaj Verdusia i Celinkę

  Czy można połączyć zabawę z leczeniem? Nasi eksperci stomatologii dziecięcej przygotowali dla Twojego dziecka moc atrakcji!

  Dobór spersonalizowanych akcesoriów

  Dobór akcesoriów stomatologicznych do warunków anatomicznych Twojej jamy ustnej to pewność właściwej i skutecznej jej higieny każdego dnia.

  Śnieżnobiały uśmiech

  Zdrowy, estetyczny i śnieżnobiały uśmiech w otoczeniu letniego klimatu to “must have” na każdy wakacyjny sezon!

  Uśmiechnij się do Piękna!

  Połącz zdrowy uśmiech z medycyną estetyczną.